Vývoj společnosti

Vývoj společnosti

V roce 2004 rozhodnutím jediného vlastníka, došlo k fúzi se dvěma dceřinnými společnostmi NOVAPO, s.r.o., se sídlem Zlín - Louky 322, PSČ 760 01, IČ: 46979433 a AM interiér Hranice s.r.o., se sídlem Nádražní 551, 753 01 Hranice, IČ: 25365177. Právní účinky fúze nastaly dnem nabytí právní moci usnesení. Rozhodný den je 1.1.2004.