Spořitelní penzijní fond a. s. Praha

Spořitelní penzijní fond a. s. Praha

Spořitelní penzijní fond a. s. Praha

 

Interiéry a stavebně truhlářské výrobky
Architekt: Ing. Arch. Eva Přikrylová, Ing. Arch. Milan Kužela
Objednatel: Centroprojekt Zlín a. s.
Datum realizace: 1999                              Objem: 7 000 000 Kč
 

 Spořitelní penzijní fond a. s. Praha  Spořitelní penzijní fond a. s. Praha
 Spořitelní penzijní fond a. s. Praha  Spořitelní penzijní fond a. s. Praha