Lidový dům v Praze

Lidový dům v Praze

 Lidový dům v Praze
Lidový dům v Praze
interiér kavárny, restaurace a sklepních prostor
Architekt: Ing. Arch. Aleš Kalivoda
Objednatel: Phoenix Bohemia, Cíl a.s. Praha                                                      Datum realizace: 2000
Objem: 7 300 000Kč
 Lidový dům v Praze  Lidový dům v Praze
 Lidový dům v Praze  Lidový dům v Praze
 Lidový dům v Praze  Lidový dům v Praze
 Lidový dům v Praze