ČEZ, a.s., Praha


 

ČEZ a.s. Praha
Interiéry a stavebně truhlářské výrobky
 

 

Architekt: Jan Dvořák, dipl. Arch. ETH. Ing. Arch. Zdeňka Vorlová, autorizovaný architekt
 

Objednatel: TECHO, a. s. Praha, Tunnel s. r. o. Praha
Datum realizace: 2003 
Objem: 5 902 000 Kč