Kooperativa, pobočka Zlín


 

Moravskoslezská kooperativa, pobočka Zlín


Interiéry a stavebně truhlářské výrobky
Architekt: Ing. Arch. Jiří Záhořák
Objednatel: Centroprojekt Zlín a.s.
Datum realizace: 1997-1999                  Objem: 7 816 000 Kč