Léčiva, a.s., Praha

Léčiva a.s. Praha
 

Interiéry a stavebně truhlářské výrobky
 

Architekt: ing. arch. Mojmír Raný
 

Objednatel: Tunnel s.r.o. Praha
 

Datum realizace: 2000
Objem: 1 686 000 Kč

   
 Léčiva, a.s., Praha