VIDITELNÉ uchycení na dřevěnou konstrukci

Příklad viditelného uchycení fasádních kompaktních desek MAX EXTERIÉR na dřevěnou konstrukci

 

 

Šroubovaný spoj

Šroubovaný spoj

 

 

 

 

Dimenzování nosné konstrukce je nutné vždy projednat s dodavatelem nosné konstrukce.