Viditelné uchycení na kovovou kontrukci

Příklad viditelného uchycení fasádních kompaktních desek MAX EXTERIÉR na kovovou konstrukci

 

 

Nýtovaný spoj

 

 

 

 

Dimenzování nosné konstrukce je nutné vždy projednat s dodavatelem nosné konstrukce.