SKRYTÉ upevnění na kovovou konstrukci - lepený spoj

Příklad skrytého uchycení fasádních kompaktních desek MAX EXTERIÉR na kovovou konstrukci

 

 

Lepený spoj

 

 

 

 

Dimenzování nosné konstrukce je nutné vždy projednat s dodavatelem nosné konstrukce.