MC Donald's

MC Donald's, Praha Buďějovická
Interiér a stavebně truhlářské výrobky
Architekt: Mgr. Barbora Škorpilová, MIMOLIMIT
Objednatel: GIGA- Line s.r.o.            Datum realizace: 2004
Objem: 2 312 000 Kč