ROLETY nadokenní

R4 - nad okenní

 

Osazují se pouze na plastová okna pomocí ocelových konzol a spojovacího krycího úhelníku. Pro kastl z tvrdého PVC je nutný prostor nad rámem okna.

  

Technické informace:

Osazují se pouze na plastová okna a eurookna. Kastl je nadokenní plastový z tvrdého PVC s vloženou tepelně izolační vložkou z polystyrenu. Vodicí lišty z PVC (za příplatek, z Al). Revizní klapka kastlu je z interiéru - nutno ji ponechat přístupnou. Není nutný prostor před rámem z exteriéru.

Plastový kastl i vodící lišty lze opatřit renolitovou fólií v široké nabídce barev i dřevěných dýh.

Montáž:

Montáž se provádí současně s montáží oken. Kastl se osadí pomocí ocelových konzol a krycího spojovacího úhelníku na rám okna. Rám okna i s kastlem se osadí do okenního otvoru. Po ukotvení okna se namontují vodicí lišty. Dokončí se montáž ovládání v interiéru.

Velikost roletové schránky závisí na výšce okna: