ROLETY předokenní - R1 k zaomítání

R1 - k zaomítání

 

Horní kastl hliníkový, do nějž se roleta navíjí, není vidět - je schován pod fasádou.

  

Technické informace:


Roletová schránka hliníková je osazena před oknem a po omítnutí není viditelná. Musí být vynechán určitý prostor v překladu. Revizní kryt a vodicí lišty lze barevně sladit s oknem nebo fasádou. Roletový element je integrován do vnější části překladu. Rolety zajišťují optimální tepelnou (30% úspora tepla), a prvotřídní zvukovou izolaci (-16 dB) a zabezpečení proti násilnému vniknutí, krupobití a dešti.

Montáž:

Montáž se provádí před fasádním nátěrem. Kastl se osadí do překladu před okno. Montáž je možná před i po zaomítání špalet. Musí být osazeny parapety. U motorů musí být nachystány elektrické rozvody. V místě překladu (vlevo nebo vpravo) musí být krk pro propojení rolety s krabicí v interiéru.

Velikost roletové schránky závisí na výšce okna: