ČNB a.s. -Plodinová burza

ČNB a.s. -Plodinová burza

ČNB a.s. -Plodinová burza

Dodavatelská dokumentace a koordinační činnost, interiéry a stavebně truhlářské výrobky
Architekt: Mgr. a. Petr Olexa, autorizovaný architekt, Akad. Arch. Vladimír Kružík,autorizovaný architekt
Objednatel: TECHO a. s., Praha, ČNB a. s., Praha                                                           Datum realizace: 1997-2000
Objem: 91 000 000 Kč