PLASMAFERETICKÉ středisko SANAPLASMA

 

 

PLASMAFERETICKÉ středisko SANAPLASMA 

 interiéry odběrných míst v České a Slovenské republice
Arch:Dipl.Architekt SIA Andreas Hanek
Objednatel:Sanaplasma s.r.o. Brno

 Datum realizace: 2008-2011                       

Objem: 7 466 000 Kč