AHREND-MACHINE HOUSE Praha-Karlín

 

AHREND-MACHINE HOUSE
Praha-Karlín
Interiéry
Architekt: Mimolimit s.r.o.
Mgr.A.Barbora Škorpilová
Mgr.A.Jan Nedvěd
Objednatel:Giga line s.r.o.
Datum realizace: 2006
 

Objem: 740 000 kč