Hotel Jana v Přerově - Hotelová restaurace

Hotel Jana v Přerově - Hotelová restaurace

 

Hotel Jana v Přerově -

Hotelová restaurace

Interiér

Architekt: Radmil Beránek
Objednatel:Kinnarps s.r.o.
 

Datum realizace: 2010
 Objem: 1 467 000 kč