Obytný soubor Na Pokraji,Praha 8

Obytný soubor Na Pokraji,Praha 8


 

Obytný soubor Na Pokraji,Praha 8

Obklad fasády a slunolamy
 

Architekt: Ing.arch. Václav Škarda
 

Objednatel: Zublin s.r.o.
 

Realizace:2006

Objem:7 770 000 Kč