ČSOB-centrála Praha Radlice

ČSOB-centrála Praha Radlice

 

ČSOB-centrála Praha Radlice
Interiér,stolové desky
Čestné uznání MŽP
Zlatý stupeň LEED-"nejzelenější" AB ve střední Evropě 

Cena GRAND PRIX Architektů

Stavba roku 2008

Architekt: Ing. arch. Josef Pleskot
Objednatel: TUNNEL s.r.o.
Datum realizace: 2007
Objem: 3 099 400 Kč