BA«A-koncept METROSTORE 2013

 


 

 

BA«A-koncept METROSTORE 2013

Interiér- Bánská Bystrica SK
 

Architekt: Design Ba»a
 

 

Objednatel:Ba»a Slovensko,a.s.
 

 

Datum realizace: 2013

Objem: 2 522 000 kč