MUZEUM VYSOČINY, ZÁMEK TŘEBÍČ

 

MUZEUM VYSOČINY, ZÁMEK TŘEBÍČ
Interiér recepce
Architekt
: Akad. Arch. Vlastimil Vagaday
 Ing. Arch. Lucie Kirivova
Ing. Arch. Tereza Dvořáková
Mgr. A. Marek Šebestien
GL- ARCHITEKTI
Objednatel: A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
     
Datum realizace:
2013
Objem: 581 000 Kč