PLAYBAG -SHOWROOM, Praha 4, Žižkov

 

PLAYBAG -SHOWROOM, Praha 4, Žižkov
INTERIÉR

 

Architekt: MgA. Jan Pavézka, ELLEMENT-architekti Zlín
 

 

Objednatel:Aleš Loch
 

 

Datum realizace: 2014
                        

Objem:98 000 Kč