Změna vlastníka

Počátkem listopadu 2017 do akciové společnosti AM INTERIÉR vstoupili noví investoři, zahájil se tak proces reorganizace!


Se vstupem nových investrů do společnosti AM INTERIÉR, a.s. přichází i plnění schváleného reorganizačního plánu, který byl schválen na schůzi věřitelů v říjnu 2016.

Novou organizační strukturu firmy si můžete prohlédnout v přiloženém schématu.

Organizační struktura firmy