Nabízíme projektové práce v oboru:

  • Interiéry
  • Nábytek (615)
  • Stavebně truhlářské výrobky (766-611)

A to buď jako firemní projekty, nebo spolupráci (poddodávky) pro architekty a designéry. Stupeň a rozsah se řídí dohodou, nebo ceníkem projektových prací.

 

Při zpracování dodavatelské dokumentace (jak pro objednatele, tak pro vlastní výrobu) je tým projekce připraven hledat taková konstrukční a materiálová řešení, která nejvíce vyhovují dosažení požadovaného výsledku. Pracovníci projekce jsou odborně na takové výši, aby byli partnery pro architekty a designéry a napříč spektrem materiálů používaných při tvorbě interiérů (materiál na bázi dřeva, sklo, kámen, kov, nové hmoty, funkční kování…), navrhli takové konstrukční řešení, které nejlépe vyhovuje použitému materiálu. Samozřejmostí je respektování všech závazných ( i doporučených) norem, ergonomických a antropometrických parametrů.

Celá dokumentace je po vypracování předložena odběrateli k odsouhlasení a podpisu, aby i ten nejmenší detail byl v souladu s požadavkem zákazníka.

Podle povahy a potřeb projektu je dokumentace zpracovávaná těmito počítačovými programy:

  • Solid Edge V19 s nábytkářskou nadstavbou Korpus for Solid Edge
  • AutoCAD 2011 LT